Eventos

MUSICA - Triana
1 Mar 24
02 Mar
JOVEN - Teatro
2 Mar 24
Salamanca
MUSICA - Miranda
2 Mar 24
Salamanca
MUSICA - Paula Serrano
2 Mar 24
Salamanca
02 Mar
2 Mar 24
Salamanca
MUSICA - Suite para una vida
2 Mar 24
Salamanca
TEATRO - Contracciones
2 Mar 24
Salamanca
MUSICA - Al dual
2 Mar 24
Salamanca
MUSICA - Capitolium
2 Mar 24
Salamanca
SANTA MARTA TORMES - Matanza
3 Mar 24
Santa Marta de Tormes
DEPORTE - Rugby femenino
3 Mar 24
Salamanca
DEPORTE - Rugby masculino
3 Mar 24
Salamanca
MUSICA - Alba Molina
3 Mar 24
Salamanca
MUSICA- Por flamenco
3 Mar 24
Salamanca
MUSICA - Funky jam
3 Mar 24
Salamanca
MUSICA - Jazz jam
3 Mar 24
Salamanca
JOVENES V- Dinamiza joven
5 Mar 24
Salamanca
TALLER- Clases de Yoga
6 Mar 24
Salamanca